Naamverandering FAQ

De merknaam voor HIT-zonnepanelen zal in Europa vanaf 1 april 2012 veranderen van "SANYO" naar "Panasonic". Enkel de merknaam zal wijzigen. Er komt geen verandering in de verkoopsstructuur en de HIT-zonnepanelen blijven op dezelfde SANYO-productiesites geproduceerd worden. De wijziging van merknaam wordt eerst overal in Europa doorgevoerd. De aanpassing van de merknaam naar "Panasonic" is nodig om het middelenbeheer van de Panasonic-groep te centraliseren en zo meer synergie te creëren. Het maakt deel uit van de wereldwijde strategie om de zonnepanelenbusiness van de Panasonic-groep uit te breiden.
Panasonic zal doorgaan met investeren in de zonne-energiesector, waardoor wij onze klanten en business partners een hoger niveau van service en een betere kwaliteit van zonnepanelen kunnen aanbieden.

 

Lees hier het officiele persbericht.


 Algemene vragen

Q: Is de merknaam het enige dat zal veranderen? Zal de prijs veranderen?

A: Niet alleen de kwaliteit van het product, de prestaties, de verkoopkanalen, de partnerschappen en het commercieel beleid blijven onveranderd. Ook de garanties en de prijzen voor de huidige producten veranderen niet.

Q: Zal de wijziging van merknaam alleen plaatsvinden in Europa? Zijn er plannen om ook in andere regio's de naam te veranderen?

A: De merknaamwijziging is wereldwijd.

 

Betreffende producten en verpakkingen

Q: Zal de productiestructuur vanaf april 2012 veranderen?

A: Nee, de productie van HIT-zonnepanelen zal op dezelfde productiesites worden uitgevoerd als voorheen.

Q: Zullen de productmarkeringen en -verpakkingen vanaf 1 april 2012 allemaal zijn aangepast naar Panasonic? Zal de merknaamwijziging geen verwarring op de markt veroorzaken?

A: Nee. Tijdens de eerste weken is er op de markt een mix van producten met de huidige merknaam SANYO en met de nieuwe merknaam Panasonic mogelijk. Wij doen er alles aan om de overgangsperiode zo kort mogelijk te houden, maar het hoeft geen nadelige invloed te hebben op uw dagelijkse werk of voorraadbeheer. Vanaf april zal de verpakking het Panasonic-logo dragen, samen met de vermelding "Manufactured by SANYO".

Q: Hoe wordt de volgorde geregeld voor de migratie van productverpakkingen en – markeringen?

A: De overgang van de verpakking/markering is progressief, volgens de FIFO-regel (first in, first out). Wanneer oude voorraden voor elk product zijn uitgeput, zullen de producten met de nieuwe merknaam volgen.

Q: Zal de merknaamverandering naar Panasonic een invloed hebben op de line-up van producten?

A: Er treden geen veranderingen op in de line-up van de producten.

Q: Is de merknaamwijziging enkel beperkt tot de HIT-zonnepanelen? Wat gebeurt er met de andere consumentenproducten voor zonne-energie?

A: In de regel zullen alle producten per april 2012 onder de merknaam Panasonic worden verenigd, maar in sommige regio's zal de merknaam SANYO voor bepaalde producten worden behouden.

Q: Zal de certificatie nog steeds van toepassing zijn voor de zonnepanelen?

A: Ja, alle certificatie blijft van kracht. De update naar de nieuwe modelnamen van Panasonic is bezig.

Q: Zal Panasonic vanaf 1 april 2012 nieuwe producten op de markt brengen?

A: De nieuwe producten die in Europa op de markt komen, worden verkocht door SANYO Component komen, een onderdeel van de Panasonic-groep. De verkoopsstructuur en het personeel blijven hetzelfde als voorheen.

Q: Zullen er wijzigingen komen in het recycleersysteem voor zonnepanelen?

A: Nee, SANYO blijft in Europa lid van PV Cycle.

 

Bestellingsprocedure en –ondersteuning

Q: Kunnen we na de merknaamwijziging nog steeds een bestelling plaatsen voor producten met de oude merknaam?

A: Nee, we kunnen geen orders meer aannemen voor producten onder het merk SANYO, aangezien die niet langer worden geproduceerd.

Q: Kunnen we na de merknaamwijziging enkel nog een bestelling plaatsen voor producten met de merknaam Panasonic?

A: Dat is mogelijk. Wees er u wel van bewust dat er na de naamswijziging tijdelijk sprake kan zijn van langere levertijden en beperkingen op het aantal producten dat besteld kan worden.

Q: Zullen er samen met de brand change ook wijzigingen komen in de modelnamen, e.d.? Wanneer kan ik beginnen met de nieuwe modelnamen te bestellen?

A: De modelnamen zullen in overeenstemming zijn met de afgesproken productnaamgeving van Panasonic. De markt wordt vanaf januari 2012 via de website

e.a. van de veranderingen op de hoogte gebracht.to align with Panasonic’s product naming conventions. U zult de nieuwe namen aan het eind van dit document vinden.

Q: Zal de naamswijziging productreparaties en -diensten beïnvloeden?

A: Nee, u blijft zeker van de kwaliteit van onze service.

Q: Zal de certificatie nog steeds van toepassing zijn voor de zonnepanelen?

A: Ja, alle certificatie blijft van kracht. De update naar de nieuwe modelnamen van Panasonic is momenteel bezig.

Q: Kunnen we de oude merkproducten inruilen of terugsturen voor nieuwe met Panasonic als merknaam?

A: Ja, als de specificatie van het Panasonic-zonnepaneel dezelfde is als die van het SANYO-zonnepaneel, kan deze worden ingeruild of vervangen. Voor meer informatie neemt u best contact op met uw distributeur of met SANYO Component Europe GmbH.

Q: Tot wie moet ik mij vanaf 1 april 2012 richten voor het plaatsen van bestellingen en het uitvoeren van betalingen?

A: Er verandert niets. Alle bestellingen en betalingen moeten nog steeds worden opgesteld voor SANYO Component Europe GmbH, Solar Business Division,

Stahlgruberring 4, 81829 München, Duitsland.

 

Garantievoorwaarden

Q: Wat zal er na de merknaamwijziging gebeuren met de SANYO-garantie van de voor 1 april 2012 aangekochte panelen?

A: Er verandert niets in de garantievoorwaarden.

 

Marketing

Q. Wat gebeurt er met de huidige website?

A: De SANYO-website wordt aangepast in overeenstemming met Panasonic CI. Vanaf 1 april 2012 bevat de website ook nieuwe grafieken en informatie van Panasonic. De algemene inhoud en lay-out blijven ongewijzigd. Wij houden u op de hoogte van alle verdere veranderingen.changes.

Q: Wat gebeurt er met het SANYO Solar Premium Installer programma?

A: De inhoud van het programma (technische ondersteuning, marketingsupport, workshops, webshop) verandert niet. Als gevolg van de naamswijziging zal de naam van het programma veranderen naar "Panasonic HIT Premium Installer programma". Wij bezorgen u al het materiaal rond het nieuwe merk in het voorjaar van 2012.

 

Q: Moet ik mij zorgen maken dat de sterke punten van SANYO, zoals de kwaliteit, de efficiëntie en de ervaring, zullen verdwijnen?

A: Aangezien er geen verandering optreedt in de verkoopsstructuur en de productiesites waar de HIT-zonnepanelen worden vervaardigd, zal er geen

vermindering zijn van de kwaliteit of de efficiëntie. De merknaam is het enige dat verandert. Panasonic zal ook blijven investeren in de sector, waardoor we onze

zakelijke partners en klanten een hoger niveau van dienstverlening en een betere kwaliteit van HIT-zonnepanelen kunnen aanbieden.

 

 Nieuwe Namen Sanyo Panasonic